ADVENTURE 


STARTS


HERE


scroll
FIND OUT

RIDE


YOUR


WAY

logo UTF

GASOLINE


FURY

COMING SOON

FRACTURED


WASTES

COMING SOON

GET TO


KNOW


US

ABOUT TATE MULTIMEDIA

Established in 2000, Tate Multimedia is a Polish independent developer with a rich portfolio of multiplatform titles shipped worldwide. Among the catalogue there is a widely acclaimed Kao the Kangaroo series, Lucky Luke – Go West! or Astérix and Obélix XXL 2.


The latest hit, Urban Trial Freestyle, has reached #1 on PlayStation® Vita in February-March 2013 on the European and US stores, and # 3 top selling game on the Japanese eShop Top Charts.

WORK


WITH


US

Programista Gameplay

Programista AI

Level Designer

Animator 3D

Grafik 3D

Lead Programmer

GET


IN 


TOUCH

CONTACT

NEW CITY 3

Postępu 14b
02-676 Warsaw, Poland
contact@tatemultimedia.comjobs@tatemultimedia.com

ZAPYTANIE OFERTOWE

22/12/2016

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 3/2016

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie ofertowe nr 3/2016 w terminie od 22.12 do 30.12.2016 r. wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: BIG BLUE STUDIOS S.R.L.


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. “Opracowanie innowacyjnego projektu i prototypu fizyki motocykla typu stunt wraz z zestawem głównych i pobocznych elementów funkcjonalności gry w sposób wierny odwzorowujących model rzeczywisty” ogłaszamy nabór ofert na dostawę usługi wykonania prac badawczo-rozwojowych w zakresie zadania dot.: stworzenia grywalnych poziomów trójwymiarowych; modelowania i teksturowania obiektów trójwymiarowych, w formacie fbx wraz z odpowiednimi teksturami; oprogramowania trybu dla wielu graczy w technologii online (przesył informacji przez internet).


    Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • a. Wykonanie prac związanych z rozwojem 6 poziomów do gry - warstwa grywalna (gameplay) zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Tate Multimedia (Game Bible)
  • b. Opracowanie (dokumentacja) i zaprogramowanie zestawu cech sieciowych - Tabele Leaderów.
  • c. Określenie oraz wymodelowanie i teksturowanie (UWV mapping, materials, textures) zestawu obiektów 3D (format fbx) koniecznych do uzyskania warstwy graficznej do 6 poziomów. Obiekty powinny definiować środowisko miejskie zgodnie z konceptami dostarczonymi przez Tate Multimedia (zawartymi w Game Bible). Liczba obiektów do określenia przez Zleceniobiorcę, zakładając że wystarczą one do odwzorowanie jakości graficzne przedstawionej na konceptach.
  • d. Wykonanie prac związanych z rozwojem 6 poziomów do gry - warstwa graficzna + oświetlenie (environment))
  • e. Opracowanie (dokumentacja) i zaprogramowanie zgodnie z dokumentacja zestawu cech sieciowych - Trofea (PS4), Osiągnięcia (Xbox One))

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu i zakresu zamówienia wynikającymi z dokumentacji Game Bible należy zapoznać się w trybie:
- wizji lokalnej w siedzibie spółki gdzie przechowywana jest dokumentacja projektowa, lub
- korespondencyjnego wglądu do dokumentacji Game Bible udostępnianej w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty i realizacji zlecenia na wniosek podmiotu zainteresowanego udziałem w postępowaniu.


Przekazanie wyników prac wykonanych w ramach zadania w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 1.1 – 1.3 do 28 kwietnia 2017 r. Przekazanie wyników prac wykonanych w ramach zadania w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 1.4 – 1.5 do 28 lipca 2017 r.

URBAN TRIAL FREESTYLE 2

16/09/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

01/08/2016

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. “Opracowanie innowacyjnego projektu i prototypu fizyki motocykla typu stunt wraz z zestawem głównych i pobocznych elementów funkcjonalności gry w sposób wierny odwzorowujących model rzeczywisty” ogłaszamy nabór ofert na dostawę usługi wykonania prac badawczych dotyczących zgromadzenia danych sensorycznych z pojazdu motocyklowego typu „stunt” wraz z motocyklistą wykonujących określone ewolucje zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2016

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie ofertowe nr 1/2016 w terminie od 01.08 do 08.08.2016 r. wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: Hrydek, Michał Hrydziuszko.

ZAPYTANIE OFERTOWE

09/08/2016

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. “Opracowanie innowacyjnego projektu i prototypu fizyki motocykla typu stunt wraz z zestawem głównych i pobocznych elementów funkcjonalności gry w sposób wierny odwzorowujących model rzeczywisty” w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert od dnia 9 sierpnia 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r. na dostawę usługi w zakresie wynajęcia motocykla przystosowanego do wykonywania ewolucji typu STUNTRIDING, wraz z motocyklistą zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 2/2016

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie ofertowe nr 2/2016 w terminie od 9.08 do 11.08.2016 r. wpłynęły dwie oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: Dawid Olczyk.